Informacja o prawach autorskich
mailto
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Przedruk, cytowanie lub dokonywanie wyciągów z tekstów umieszczanych na tej stronie wymaga pisemnej zgody autora: grzegorz@mailcity.com

Moje teksty znajdują się tutaj po to, aby każdy, kto chce, mógł je przeczytać. Jednak nie są one "freeware"! Nie są własnością publiczną. Chroni je prawo autorskie. Jeśli chcesz zrobić z nimi cokolwiek poza przeczytaniem (i późniejszym skasowaniem pliku ze swojego dysku), proszę o wczesniejsze skontaktowanie się ze mną.

Pragnę podkreślić, że poprzez umieszczenie moich tekstów na tej stronie nie zrzekam się żadnej części praw autorskich do nich - ani autorskich praw osobistych, ani autorskich praw majątkowych.


Nie wyrażam zatem "dorozumianej" (czyli zaocznej) zgody na jakiekolwiek publiczne (czy to płatne czy też bezpłatne) rozpowszechnianie pobranych z mojej strony tekstów. W szczególności nie wyrażam zgody na wystawianie moich sztuk na scenie (czy to w teatrze zawodowym, czy też amatorskim), umieszczanie ich na jakichkolwiek stronach WWW ani na dyskach kompaktowych dołączanych do czasopism lub zinów, a także na wydanie ich drukiem. Osoby pragnące rozpowszechniać moje teksty w któryś z w/w sposobów proszone są o skontaktowanie się ze mną.

Grzegorz GórskiWszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Przedruk, cytowanie lub dokonywanie wyciągów z tekstów umieszczanych na tej stronie wymaga pisemnej zgody autora.

 
Copyright 
2001-2002 Wszelkie prawa  zastrzeżone. Grzegorz Górski